Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 12/2003

www.benchmarks.dk

28-03-2003Med dette projekt er der skabt et Internetbaseret værktøj, der kan anvendes af vejtransportører, til at sammenligne og forbedre deres miljømæssige og økonomiske præstationer. Fokus for værktøjet er størst mulig sammenhæng mellem de ønskede indberetninger og praksis i branchen. Dette for at sikre en god forståelse for begreberne samt en lille ekstra belastning i det daglige, for deltagerne i www.benchmarks.dk. Miljø og økonomi er samlet i værktøjet fordi de i mange sammenhænge er to sider af samme sag.Læs publikation