Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 9/2003

Udviklingen i produktions- og distributionsformer og deres indvirkning på godstransporten

17-03-2003

I rapporten beskrives ændringer og tendenser i logistikken for varetransport, og dermed kravene til transporttid, frekvens, afstand og tidsvinduer. Dels den generelle udvikling, dels ændringer i konkrete virksomheder. Desuden beskrives de metodiske overvejelser i udarbejdelsen af et ide-katalog, som kan give inspiration til virksomhederne. Kataloget er publiceret samtidig med denne baggrundsrapport, med titlen: "Mindre miljøbelastning fra transporten af varer og gods - Virkemiddelkatalog for transportkøbere".

Læs publikation