Miljøprojekt, 747, 2003

Reaktiv Jern-Væg til rensning af grundvand for TCE og Chromat Kolding Hårdkrom A/S

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

07-03-2003

På lokaliteten Hårdkrom a/s i Kolding, er der etableret en reaktiv væg med jern til rensning af TCE og chromat i grundvandet. Væggens funktion er en egentlig rensning af grundvandet ved hovedsagelig kemisk reduktion af TCE og Chrom VI i grundvandet. Selvom om området, hvor væggen er etableret, er karakteriseret ved en relativ kompleks geologisk opbygning, har omfattende monitering vist, at princippet med den reaktive væg fungerer.

Læs publikation