Miljøprojekt, 758, 2003

PAH i jord

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

07-03-2003En ny analysemetode for PAH i jord er afprøvet af DMU. Der har medvirket 14 danske og udenlandske laboratorier. Den afprøvede metode er en simpel rystebordsekstraktion med acetone/pentan, efterfulgt af oprensning og analyse ved GC-MS. Miljøstyrelsen vil anbefale at metoden anvendes undersøgelse af PAH på forurenede grunde.Læs publikation