Miljøprojekt, 761, 2003

Ozonlagsnedbrydende stoffer og drivhusgasserne HFC'er, PFC'er og SF6

04-03-2003Rapporten beskriver det danske forbrug i 2001 af ozon- lagsnedbrydende stoffer samt forbruget og emissionen i 2000 af de industrielle drivhusgasser (HFC'er, PFC'er og SF6). Forbruget af de ozonlagsnedbrydende stoffer er på samme lave niveau som de foregående år. Emissionen af drivhusgasserne er beregnet til ca. 700 tons CO2-ækvivalenter vægtet efter drivhuseffekt mod ca. 800 tons i 2000. Det er første gang, at der er konstateret et fald i emissionerne HFC'er til køleområdet udgør langt størstedelen.Læs publikation