Miljøprojekt, 757, 2003

Optimering og validering af metode til påvisning af Cryptosporidium og Giardia i drikkevand

10-03-2003

Projektet har haft til formål at optimere og validere en metode til påvisning af Cryptosporidium og Giardia i rent vand samt råvand. Metoden er baseret på filtrering af vandet og efterfølgende oprensning vha. immunomagnetisk separation (IMS). Detektion af protozoerne sker vha. immunofluorescens. Desuden er genfindelsesprocenten for hhv. Cryptosporidium oocyster og Giardia cyster bestemt og der er foretaget et kvalificeret skøn over metodens sensitivitet m.h.p. fremtidig brug ved vurdering af protozo koncentrationen i forskellige vandprøver.

Læs publikation