Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 41/2002, 2003

Miljøledelse i produktkæder - en eksempelsamling

28-03-2003Miljørådet for renere produkter finansierede i 2000-2001 en række projekter, hvori der blev sat fokus på, hvordan virksomheder med miljøstyring samarbejder med leverandører og kunder på miljøområdet. Der blev gennemført 7 selvstændige projekter, der tilsammen beskriver 25 eksempler på miljøsamarbejde i produktkæder. Rapporterne fra disse 7 projekter er samlet i denne rapport. Der er endvidere udarbejdet en opsummering af erfaringerne i de 25 eksempler "Miljøledelse i Produktkæder" (Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 39/2002)Læs publikation