Miljøprojekt, 768, 2003

Massestrømsanalyse af glykolethere

17-03-2003Der er gennemført en detaljeret analyse af forbruget af glycolethere i Danmark relateret til anvendelsesområderne, den forbrugte mængde (år 2000) samt eksponeringen af mennesker og miljø. Analysen er baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik, Produktregisteret, undersøgelser fra pesticid-, rengørings- og den grafiske brance samt relevant litteratur.Læs publikation