Miljøprojekt, 735, 2003

Kemisk/biologisk filter til rensning af vand forurenet med klorerede opløsningsmidler

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

07-03-2003

Denne undersøgelse viser, at vand forurenet med chlorerede kulbrinter kan nedbrydes i et kombineret kemisk/biologisk filter bestående af jernpulver og grøntpiller. Filteret har en halveringstid for TCE i størrelsesordenen en time, men i den nuværende udformning dannes der nedbrydningsproduktet cis-DCE. Endvidere kan der opstå permeabilitetsproblemer i filteret p.g.a. udfældninger. Før potentialet for et kombineret kemisk/biologisk filter kan fastlægges forestår der endnu et stor arbejde i optimering og udviklingsarbejde. Det vurderes dog, at ved positive resultater fra et evt. udviklingsarbejde har filteret i visse situationer et potentiale, som renere teknologi til rensning af forurenet vand.

Læs publikation