Miljøprojekt nr. 784, 2003

Renere teknologi til undgåelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og Betontage

Hovedrapport

11-03-2003

I projektet, er der foretaget undersøgelser af biologisk vækst (alger, mosser mv.) på murværk, tegl- og betontage. Undersøgelserne omfatter en kortlægning af de forskellige typer vækst, hvilke parametre der er betydende for vækst, og en vurdering af bekæmpelsesmetoder. Der er lavet et katalog over de forskellige typer vækst, og der er udarbejdet en metode til at teste effekten af bekæmpelsesmetoder. Konklusionen på undersøgelserne er, at de undersøgte væksttyper generelt ikke giver skader på de undersøgte materialer. Bekæmpelse er derfor sjældent nødvendig, og kan i værste tilfælde medføre skader på bygningsmaterialerne.

Læs publikation