Miljøprojekt, 774, 2003

Gevinster ved genanvendelse

10-03-2003I rapporten beskrives nogle centrale internationale undersøgelser af de miljø- og sundhedsmæssige effekter ved genanvendelse af affald. De forskellige undersøgelsesresultater sammenstilles og vurderes. Konklusionen i rapporten er, at det ikke er muligt at generere et sæt af danske beregningspriser for genanvendelsen af forskellige affaldsfraktioner på baggrund af de identificerede internationale undersøgelser.Læs publikation