Miljøprojekt, 779, 2003

Forurening fra traktorer og ikke-vejgående maskiner i Danmark

24-03-2003Projektet har omfattet to delaktiviteter. For det første er der foretaget en kontrol af de administrative procedurer i forbindelse med markedsføring af mobile ikke-vejgående maskiner omfattet af direktiv 97/68. For det andet er foretaget en opdatering af en emissionsopgørelse for non-road sektoren, som blev gennemført af Teknologisk Institut for ca. 10 år siden. Det konkluderes, at gældende regler overholdes, og at non-road sektoren fortsat giver et væsentligt bidrag til den samlede forurening, selv om der er sket en reduktion i udslippet i forhold til den tidligere opgørelse.Læs publikation