Miljøprojekt, 759, 2003

Forbehandling af organisk husholdningsaffald ved hydraulisk stempelseparation

18-03-2003

I projektet afprøves og videreudvikles en stempelseparator til forbehandling af det organiske affald inden bioforgasning. Resultaterne viser at målet om en rejectprocent på 25 % samtidig med at der er mindre end 1 promille urenheder i biomassen forudsætter at biomassen efterbehandles i en snegleseparator. Målet kan også nås hvis affaldet er meget rent f.eks. når der indsamles i papirposer eller affaldet ikke indeholder bleer og haveaffald. Teknikken fungere, med lovende resultater men der er stadig behov for yderligere udvikling og optimering af teknologien.

Læs publikation