Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 11/2003

Emissioner fra skibe i havn

28-03-2003Rapporten bestemmer en størrelsesorden for emissioner fra skibe i tre danske havne og for hele landet. Dominerende kilder til emission i Københavns Havn af NOx er færger ved kaj (25%), losning af tankskibe (23%) og krydstogtskibe ved kaj (18%). I Helsingør Havn udgør manøvrer ca. 73% af den samlede emission af NOx. Manøvretiden er ca. 6 minutter per anløb, hvor ophold ved kaj er ca. 10 minutter per anløb. I København er det muligt at opnå en relativt stor reduktion af emissioner ved at forsyne skibene med energi fra land.Læs publikation