Miljøprojekt, 753, 2003

Den teknologiske udviklings mulige miljøkonsekvenser

03-03-2003Projektet belyser den teknologiske udviklings mulige miljøkonsekvenser. Dette gøres på baggrund af eksisterende teknologiske fremsyn. Projektet er opbygget således: a) Indledende begrebsafklaring. b) Identifikation af teknologier der forventes at præge samfundsudviklingen i de kommende 10 - 15 år. Dette gøres via scanning af eksisterende teknologiske fremsyn, og scanning af andre relevante kilder. c) Uddybet studie af eksempler på teknologier med særlig potentiale/konsekvenser for miljøet og for det danske samfund.Læs publikation