Miljøprojekt, 755, 2003

Datamodel for jordforurening - Bilagsrapport

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

07-03-2003Miljøstyrelsen har i fællesskab med amterne og kommunerne udviklet en datamodel for jordforureningsområdet. Datamodellen beskriver og systematiserer alle de oplysninger, som indsamles ved kortlægning af jordforurening i Danmark. Datamodellen er således en logisk beskrivelse af data om jordforurening og udgør et fælles sprog for amter, kommuner og Miljøstyrelsen inden for dette fagområde.Læs publikation