Miljøprojekt, 772, 2003

Afvaskning og afslibning af biocidholdig bundmaling i forbindelse med vedligeholdelse af lystbåde på land

26-03-2003

I projektet er miljøbelastningen knyttet til vedligeholdelse af lystbåde på land undersøgt. Det drejer sig dels om efterårsafvaskning af bundmaling og dels om afrensning/fjernelse af gammel bundmaling. Der er i projektet afprøvet renere teknologi til begrænsning af miljøbelastningen og på baggrund heraf opstillet anbefalinger bl.a. vedr. valg af teknologi. Konklusionen i rapporten er, at den største miljøpåvirkning på land sker i forbindelse med afrensning/fjernelse af bundmaling, men at potentialet for miljøforbedringer samtidig er størst, idet forureningen via renere teknologi kan minimeres med 99%.

Læs publikation