Miljøprojekt, 750, 2003

Afværgekatalog - tidlig indsats overfor indeklimapåvirkning

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

07-03-2003Rapporten er et afværgekatalog, der kan anvendes hvor der er behov for tiltag overfor uacceptable indeklimapåvirkninger fra jordforureninger. Forskellige forhold af relevans for valg af metode beskrives (forureningsspredningsveje, byggetekniske forhold mv.). De enkelte afværgeteknikker beskrives i detaljer så der med håndbogen er skabt grundlag at vælge teknik i det specifikke tilfælde og samtidig på et detaljeret niveau så behovet for yderligere projektering er minimeret.Læs publikation