Miljøprojekt, 743, 2003

Afprøvning af reaktiv jernvæg til grundvandsrensning

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

07-03-2003På Vapokon i Søndersø på Fyn er der sket en kraftig forurening af jord og grundvand med BTEX og klorerede opløsningsmidler. Den kraftigste jordforurening er bortgravet. Grundvandsforureningen er begrænset ved rensning gennem en jernvæg installeret i grundvandszonen. Når vandet passerer jernet bruges ilten og der dannes rust. Under den iltfrie proces nedbrydes klorerede stoffer ved fraspaltning af kloridioner. Monitering har vist at BTEX også nedbrydes i væggen, og der finder derfor også en biologisk nedbrydning sted i væggen.Læs publikation