Orientering fra Miljøstyrelsen, 1/2003

Affaldsstatistik 2001

10-03-2003Publikationen indeholder en total opgørelse over affaldsproduktionen i Danmark i 2001 opdelt på kilder, affaldstyper, affaldsfraktioner, behandlingsformer samt en opgørelsse over import og eksport af affald. Statistikken giver desuden et overblik over udviklingen i affaldsmængderne i årene 1995-2001. Udviklingen sættes desuden i relation til målene i regeringens affaldsplan 1998-2001, Affald 21.Læs publikation