Orientering fra Miljøstyrelsen, 4/2003

Statusredegørelse om organisk dagrenovation

26-05-2003Rapporten sammenfatter resultater fra en række undersøgelser og analyser vedrørende indsamling og bioforgasning af organisk dagrenovation. Generelt kan der ikke peges på at bioforgasning er miljømæssigt og energimæssigt bedre end forbrænding. Lokale forhold kan imidlertid influere på de opstillede forudsætninger og såvel bioforgasning som kompostering kan derfor være attraktive løsninger lokalt. Samfundsøkonomisk er det billigere at indsamle organisk dagrenovation med restaffaldet til forbrænding, hvilket hovedsagligt skyldes at etablering af et tostrenget indsamlingssystem er meget omkostningskrævende.Læs publikation