Miljøprojekt, 800, 2003

Smitstoffer i spildevand

09-05-2003

Projektet har omfattet et mindre litteraturstudie og et undersøgelsesprogram om forekomsten af en række udvalgte mikroorganismer i spildevand i tre kommunale renseanlæg samt potentialet i ozonbehandling af renset spildevand. Det vurderes, at indholdet af mikroorganismer i både urenset og renset spildevand ligger inden for niveauerne beskrevet i litteraturen. Sandfiltrering og ozonbehandling medfører en stor reduktion af antallet af de undersøgte mikroorganismer - enkelte bakterier ned til detektionsgrænsen.

Læs publikation