Miljøprojekt, 767, 2003

Sammenhæng mellem sortering, forbehandling og kvalitet af biomasse

25-05-2003Affald indsamlet fra 5 områder - Grindsted, Hovedstadsområdet, Kolding, Vejle og Aalborg er - hvor det har været teknisk muligt - behandlet på 3 forskellige forbehandlingsanlæg, hvorefter kvaliteten af biomassen er undersøgt. Resultaterne viser at forbehandlingen og valg af poser afgør kvaliteten af biomassen. Boligtypen er bestemmende for mængden af organisk dagrenovation, og indsamlingsmetoden er afgørende for økonomien.Læs publikation