Miljøprojekt, 803, 2003

Samlerapport for projekter om bioforgasning af organisk dagrenovation gennemført 2000-2002

26-05-2003

Rapporten er en sammenfatning af alle de tekniske undersøgelser vedrørende indsamling, forbehandling og bioforgasning af kildesorteret organisk dagrenovation, der er gennemført i Danmark i løbet af de seneste år. I rapporten indgår miljømæssige vurderinger af de forskellige systemer til håndtering og behandling af organisk dagrenovation.

Læs publikation