Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 25, 2003

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

01-05-2003Rapporten angiver retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE. Retningslinierne gælder for anlæg, der etableres med fast bund og tilledes almindeligt husspildevand.Læs publikation