Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 26, 2003

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

01-05-2003Rapporten angiver retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE. Retningslinierne gælder for anlæg, der etableres uden bund og tilledes almindeligt husspildevand.Læs publikation