Miljøprojekt, 804, 2003

Ressourcebesparelser ved affaldsbehandlingen i Danmark

20-05-2003Det danske affaldssystem har opnået store energi- og ressourcemæssige besparelser samt reduceret deponeringsbehovet markant. De tre beregnede indikatorer for energi-, ressource- og deponeringsmæssige forhold udpeger desuden materialer i affaldsstrømmen, hvor der kan være muligheder for forbedringer af affaldshåndteringen. Men større ændringer bør foretages på baggrund af mere detaljerede LCA-analyser, som inddrager flere miljøparametre, og suppleres med samfundsøkonomiske vurderinger af ændringerne.Læs publikation