Miljøprojekt, 805, 2003

Passiv ventilation til fjernelse af PCE fra den umættede zone - Hovedrapport

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

22-05-2003

På mange tidligere renserier påvises rensevæsken perklorethylen (PCE) i den umættede zone, hvor det udgør en vedvarende kilde til grundvandsforurening. Ved at ventilere den umættede kan mængden af flygtige stoffer som fx PCE reduceres. Ved passiv ventilation udnyttes de naturligt forekommende trykgradienter i jorden til passivt at lede den forurenede poreluft til terræn via filtersatte boringer. Trykgradienterne skyldes ændringer i lufttrykket i forbindelse med passage af vejrfronter, og sikrer en meget stabil og miljøvenlig drift. Resultaterne viser, at der under optimale forhold kan opnås en væsentlig massefjernelse og reduktion af PCE-koncentrationen i den umættede zone, og at dette medfører faldende koncentrationer i grundvandet.

Læs publikation