Miljøprojekt, 740, 2003

MTBE's spredning i grundvand

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

22-05-2003MTBEs spredning og transport i grundvand under en nedlagt servicestation på Fyn er undersøgt ved en kombination af traditionelle filterboringer og niveauspecifikke vandprøver. Der er konstateret totalkulbrinter, BTEX og MTBE i grundvandet. Endvidere er der påvist nedbrydningsprodukter af MTBE, hvilket indikerer at der foregår nedbrydning af MTBE i grundvandet. På grund af de lokale hydrogeologiske forhold, har det ikke været muligt at beregne nedbrydningsrater for MTBE.Læs publikation