Miljøprojekt, 817, 2003

Metanemission fra lagring af bioforgasset organisk dagrenovation

26-05-2003Opholdstiden i termofile, kontinuerte biogasreaktorer vil typisk være så kort (ca. 14 dage), at en del af affaldets metanpotentiale ikke bliver realiseret. Projektet skal belyse, hvor meget restmetan der dannes ved efter- og slutlagring af afgasset organisk dagrenovation. Ud fra undersøgelserne vurderes, at det efter 15 døgn er muligt at få endnu 10-15 % metan ud af det afgassede materiale, hvis den høje temperatur i beholderen bibeholdes. Ved de noget lavere temperaturforhold, der findes i en gyllebeholder, er restmetanproduktionen væsentlig lavere. Restmetanproduktion begrænses både af temperaturen i gyllebeholderen og af omsætteligheden af VS.Læs publikation