Miljøprojekt, 808, 2003

Massestrømsanalyse for kviksølv 2001

20-05-2003Dette projekt kortlægger brugen af kviksølv i Danmark i 2001 og udslippene af kviksølv til omgivelserne. Det samlede forbrug af kviksølv i Danmark var på 2,1-5 tons. Det er en halvering af forbruget siden den foregående analyse for 1992/93. Ca. halvdelen af forbruget sker via utilsigtede anvendelser, hvor kviksølv indgår som urenhed i råvarer og materialer. Det gælder stort set alle varer, som forbruges i Danmark, herunder kul, som tegner sig for 0,6-1 ton af forbruget af kviksølv. Af de tilsigtede anvendelser tegner kviksølv i amalgam til tandfyldninger sig for hovedparten, nemlig ca. 75%. Nogle af de tidlige store anvendelser af kviksølv er i dag mere eller mindre ophørt. Siden opgørelsen for år 1982/83 drejer det sig bl.a. om kviksølv i termometre, i klor-alkali produktion, i kviksølvoxid batterier og i "andre kemiske anvendelser". I 2001 træder anvendelser frem, som ikke har været udsat for samme reguleringspres. Det drejer sig for eksempel fortsat om tandfyldninger, om knapceller af andre typer end kviksølvoxid og om lyskilder.Læs publikation