Miljøprojekt, 796, 2003

Kortlægning af dioxinforurening samt kilder til dioxinforurening i Østersøen

15-05-2003

Dioxiner er miljøfarlige kemiske forbindelser. I dele af Østersøen har papir- og kemiske industrier tidligere i mange år udledt store mængder dioxin med spildevandet. Den vigtigste dioxintilførsel er nu med nedfald fra luften. Dioxiner ender i sedimenter, hvor opholdstiden vil være hundredvis af år, dvs. det meste udledt er fortsat til stede og vil ende i nye fødekæder. I finske og svenske områder er dioxinindholdet i sild langt over EU-grænseværdien, mens det i danske farvande er omkring det halve.

Læs publikation