Hormonforstyrrende stoffer og lægemidler i spildevand

09-05-2003

Hormonforstyrrende stoffer og humane lægemidler er to stofgrupper, der er blevet opmærksomhed omkring i forbindelse med udledninger fra renseanlæg. I projektet er udvalgte stoffer blevet analyseret i tilløb og afløb fra tre kommunale renseanlæg. Kun 3 ud af i alt 24 analyserede stoffer kunne ikke påvises i indløbene, mens 15 ikke kunne påvises i udløbene og flertallet af resten var reduceret væsentligt i koncentration. To stoffer, begge lægemidler, forekom på omtrent samme niveau i indløb og udløb.

Læs publikation