Miljøprojekt, 790, 2003

Fuldskalaforsøg i Kolding området

26-05-2003Kolding kommune har siden 1997 forsøgsvis indsamlet organisk husholdningsaffald til centralkompostering i en del af kommunen. Rapporten omhandler den 3. sorteringsundersøgelse der er lavet i forsøgsområdet samt en redegørelse for de erfaringer Kolding kommune har gjort i bestræbelserne på at indføre et tostrømssystem med optisk sortering af det indsamlede affald.Læs publikation