Miljøprojekt, 756, 2003

Fuldskalaforsøg i Hovedstadsområdet

26-05-2003Rapporten sammenfatter resultaterne fra fuldskalaforsøg med indsamling og bioforgasning af organisk dagrenovation (bioaffald) fra husstande i hovedstadsområdet gennemført i 2001-2002 af Københavns Kommune, I/S Amagerforbrænding, I/S Vestforbrænding, Renholdningsselskabet af 1998 (R98) og Affaldsteknisk Samarbejde. Bioforgasning som behandlingsform for kildesorteret bioaffald er demonstreret og dokumenteret, herunder er også de tekniske og organisatoriske forhold omkring indsamling og forgasning undersøgtLæs publikation