Miljøprojekt, 812, 2003

Frivillige dyrkningsaftaler i indsatsområder

15-05-2003Ved ændring af Vandforsyningsloven i 1998 blev det pålagt amterne at gennemføre indsatsplaner i de områder, hvor en særlig indsats er nødvendig for at beskytte drikkevandet. Som et led i en indsatsplan kan vandværkerne indgå frivillige aftaler med landmænd om at ændre dyrkningspraksis på arealerne. Målet med dette projekt er at påpege og diskutere metoder og redskaber til indgåelse af dyrkningsaftaler i praksis, herunder sociologiske metoder samt tekniske redskaber til beregning af nitratudvaskningen.Læs publikation