Miljøprojekt, 816, 2003

Feltafprøvning af sporgasmetode til brug for måling af transport af forureninger mellem renserier og tilstødende lejligheder

09-05-2003

Anden fase i udvikling af en målemetode til bestemmelse af transporten af forureninger mellem renseri og tilstødende boliger. Projektet har gennem en række afprøvninger i bestående renserier med tilstødende lejligheder afprøvet den metode, som blev udviklet i første fase. Afprøvningerne bekræftede metodens anvendelighed. I forbindelse med feltafprøvningerne blev målestrategiske og metodiske forhold ved anvendelse af metoden i felten fastlagt. Projektet forventes bla. fulgt af undersøgelse af den tidslige variation af stoftransporten mellem renseri og lejligheder.

Læs publikation