Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 27, 2003

Etablering af pileanlæg - Baggrundsrapport

01-05-2003Baggrundsrapporten er grundlaget for de to rapporter om retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE - med og uden nedsivning. I rapporten beskrives principperne bag anlæggenes opbygning, udformning og dimensionering. Rapporten indeholder også stofbalancer og miljøvurderinger af de to anlægstyper.Læs publikation