Miljøprojekt, 820, 2003

Erfaringer med indsamling og behandling af bioaffald i Århus Kommune

NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, C15, 1991

26-05-2003Århus Kommune indførte i foråret 2001 et nyt affaldssystem for dagrenovation, hvor det indsamlede bioaffald behandles på et biogasanlæg. Borgerne opdeler dagrenovationen i en organisk fraktion, der emballeres i en grøn plastpose og en restfraktion, der emballeres i en sort plastpose. Affaldet indsamles samlet og sorteres efterfølgende i et optisk sorteringsanlæg, hvorefter bioaffaldet transporteres til biogasfællesanlæg, og restaffaldet forbrændes. Projektet bidrager med erfaringer og data fra planlægning, implementering og drift af systemet bl.a. på baggrund affaldsanalyser og en undersøgelse af det samlede flow (indsamling og optisk sortering).Læs publikation