Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 15/2003

Effektiv sløjfning af boringer

15-05-2003Projektet omhandler udvikling af en metode til effektiv sløjfning af boringer. Projektet omfatter en gennemgang og vurdering af eksisterende metoder, udvikling af et koncept for sløjfning af boringer samt feltforsøg.Læs publikation