Miljøprojekt, 760, 2003

CO2 som kølemiddel i varmepumper

15-05-2003Projektet beskriver design, opbygning og test af en prototype af en brugsvandsvarmepumpe baseret på CO2 som alternativ til HFC. Projektet har vist, at det er vanskeligt at fremskaffe visse komponenter, især kompressorer i denne størrelse. Der er derfor benyttet omformere m.m. De energimæssige beregninger viser, at CO2 er væsentligt bedre end HFC. Et fremtidigt udbud af små CO2-kompressorer vil derfor gøre det attraktivt at anvende CO2 i stedet for HFC.Læs publikation