Miljøprojekt, 802, 2003

Basisdokumentation for biogaspotentialet i organisk dagrenovation

26-05-2003Kildesorteret organisk dagrenovation fra fælles og individuelle skraldespande fra kildesorteringsordninger i Grindsted, Hovedstadsområdet, Kolding, Vejle og Aalborg er over en periode på 11 måneder hver behandlet på forskellige forbehandlingsanlæg, hvorefter både det forbehandlede affald og rejectet er karakteriseret fysisk og kemisk. Metanpotentialet er målt både i laboratoriet og på et pilot-biogasanlæg. De miljømæssige forhold er vurderet ud fra modelberegninger og viser overordnet set, at hvad angår energi og drivhusgasser er de nogenlunde ens for bioforgasning og forbrænding for de undersøgte scenarier. Dog er der en tendens til, at bioforgasningen netto giver lidt mere energi end forbrænding.Læs publikation