Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 28, 2003

Vurdering af bæredygtig spildevandshåndtering i kloakløse bebyggelser

13-06-2003Spildevandet fra spredt bebyggelse skal håndteres, mens spørgsmålet er hvordan? En hjemmeside på Internettet stiller nu en "værktøjskasse" til rådighed, så kommuner, amter rådgivere, bygherrer, grønne organisationer og private kan finde hjælp til at åbne den "sorte boks", der ofte skjuler planlægnings- og beslutningsprocessen. Værktøjerne er en vejledning i stedsanalyse til at beskrive den sammenhæng, som spildevandsløsningen skal indgå i, en struktureret metode til at skabe dialog og dermed inddrage aktører i valget af løsning, et teknologisk informationsværktøj til at give overblik over de tekniske muligheder, samt systematiske vurderinger baseret på 8 basale kriterier for bæredygtig lokal spildevandshåndtering.Læs publikation