Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 23/2003

Undersøgelse af pesticidforbruget på offentlige arealer 2002

27-06-2003Som led i opfølgning af aftalen om udfasning af pesticider på offentlige arealer mellem miljøministeren, Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen, Københavns- og Frederiksberg Kommuner, er der gennemført en spørgeskemaundersøgelser samt en række interviews. Undersøgelsen viser forbruget på offentlige arealer i 2002 - samt beskriver barrierer og positive erfaringer, som de opleves i kommuner, amter og statsinstitutioner.Læs publikation