Orientering fra Miljøstyrelsen, 2/2003

Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2003

20-06-2003I Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2003 gives en oversigt over de projekter, der er igangsat under ordningen og beskriver projektforslag for 2003. Bevillingen for 2003 er blevet reduceret til 5,5 mio. kr. Fordelingen af udgifter til udrednings projekter og feltprojekter forventes at være ca. 50 % til hver. Der planlægges i 2003 i gang 3-5 feltprojekter. Siden ordningen trådte i kraft i 1996, er der igangsat omkring 125 sager.Læs publikation