Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 38, 2003

Risikovurdering af anvendelse af opsamlet tagvand i private havebrug

27-06-2003Rapporten har til formål at vurdere de sundhedsmæssige risici, der kan være forbundet med anvendelse af opsamlet tagvand til forskellige formål. Risikovurderingerne fokuserer på de anvendelser, som det vurderes at opsamlet tagvand typisk benyttes til: havevanding, bilvask og børns leg med vand i haven.Læs publikation