Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 70, 2003

Rapport fra udvalget til vurdering af konsekvenserne af en nedsat pesticidanvendelse i gartneri og frugtavl

27-06-2003

Der blev i 2001 nedsat et udvalg, der skulle vurdere mulighederne for at nedsætte pesticidanvendelsen i gartneri og frugtavl, Selvom gartneri og frugtavlsområdet alene udgør 0,65% af det samlede dyrkede areal, anvender disse erhverv mellem 5,4% og 8% af den solgte mængde pesticider i jordbruget. Dette understreger nødvendigheden af en strategi for reduktion af pesticidanvendelsen.

Læs publikation