Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 20/2003

Opdatering af Bicheludvalgets driftsøkonomiske analyser

27-06-2003Opdateringen af Bicheludvalgets driftsøkonomiske analyser har vist, at det vil være økonomisk optimalt for dansk landbrug at reducere pesticidforbruget fra de nuværende ca. 2,0 BI til ca. 1,7 BI. En reduktion til fx 1,7 og 1,4 BI kan gennemføres uden ændringer i sædskiftet og uden særlige omkostninger for dansk landbrug, men kræver nogle stærkere incitamenter i form af fx kvoter eller højere afgifter. De nye analyser bestyrker dermed Bicheludvalgets driftsøkonomiske analyser og anbefalinger.Læs publikation