Miljøprojekt, 821, 2003

Økonomisk værdisætning af spildevandsemissioner af nitrogen fosfor og organisk stof

18-06-2003

Et litteraturstudie af udenlandske værdisætningsanalyser vedr. forurening af vandmiljøet viser stor spredning i resultaterne. Det skyldes forskelle i værdisætningsmetoder, men også forskelle i scenarier, lokaliteter og respondenter har betydning. Det er derfor vanskeligt at overføre de udenlandske resultater direkte til danske forhold. Rapporten peger derfor på, at der er behov for velfunderede undersøgelser af danske recipienter, før vi kan vurdere den samfundsøkonomiske gevinst ved et renere vandmiljø

Læs publikation