Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 33, 2003

Økologiske løsninger i naturligt ventileret skolebyggeri

19-06-2003Projektet har til formål at få opført et offentligt byggeri med lav miljøbelastning, økologiske materialer og optimeret indeklima. Det forventes på baggrund af resultaterne af projektet, at lignende bygninger kan etableres for stort set samme m2-pris som traditionelt bygger.Læs publikation